Skip to content

The difference bewtween being driven and being called

Det finns en skillnad mellan att vara driven och vara “called”. Att vara driven innebär för mig att du har en slutdestination – ett mål som du jobbar dig mot. Att vara driven och jobba mot något verkar både rimligt och vettigt och nästa steg är oftast alltid logiskt. Men att vara called är dockContinue reading “The difference bewtween being driven and being called”