En guide till historien bakom denna kulturella skatt

Museet Walmstedtska gården i Uppsala är en av stadens mest populära sevärdheter. Beläget i kulturkvarteret Walmstedtska erbjuder museet en unik inblick i livet för en borgerlig familj under 1800-talet. Besökare kan ta en guidad tur genom professor Herman Rydins våning och se hur en välbeställd familj levde under denna tid.

Walmstedtska gården är en fastighet på Sysslomansgatan 1 i kvarteret Karin i Uppsala. Byggnaden började uppföras 1855 på uppdrag av professorn Lars Peter Walmstedt, men han dog innan bygget var färdigt. Hans son professorn Lars Edvard Walmstedt fullföljde byggnationerna 1859-1860. Sedan dess har byggnaden haft flera olika ägare och användningsområden inklusive att fungera som bostadshus och kontor. Idag är fastigheten en del av Uppsala kommuns kulturarv och drivs av Upplandsmuseet.

Besökare kan se en mängd olika utställningar på museet, inklusive professor Rydins hem som visar en borgerlig familjs livsstil under 1800-talet. Museet har också en hemslöjdslokal, en referensbibliotek och forskarsal, och ett friluftsmuseum i Gamla Uppsala. Museet är öppet för allmänheten och välkomnar besökare från hela världen som vill uppleva Uppsalas rika kulturhistoria.

Historia

Grundläggande Information

Walmstedtska gården är en fastighet belägen på Sysslomansgatan 1 i kvarteret Karin i Uppsala. Fastigheten består av ett bostadshus och uthus som började byggas 1855 på uppdrag av professorn Lars Peter Walmstedt. Idag nyttjas fastigheten för kulturändamål och Upplandsmuseet har visningar av professorshemmet.

Tidig Historia

Bostadshus och uthus började byggas 1855 på uppdrag av professorn Lars Peter Walmstedt. Walmstedt var professor i kemi och farmaci vid Uppsala universitet och en av de mest framstående forskarna inom sitt område under sin tid. Han var också en av de första som började använda sig av laboratorieexperiment i undervisningen.

Walmstedtska gården var under många år ett av de mest välkända husen i Uppsala. Det var känt för sin stora trädgård och för att ha varit hem åt flera av de mest framstående personerna inom Uppsalas akademiska värld.

Senare Historia

Under senare delen av 1900-talet användes Walmstedtska gården för olika ändamål, bland annat som studentbostäder. År 1985 köptes fastigheten av Uppsala kommun, som sedan dess har arbetat för att bevara och restaurera byggnaden.

Idag är Walmstedtska gården en viktig del av Uppsalas kulturarv och en populär sevärdhet för både turister och lokalbefolkning. Fastigheten används som museum och för olika kulturella evenemang. Upplandsmuseet har visningar av professorshemmet, där besökare kan få en inblick i hur det var att leva som professor på 1800-talet.

Byggnaden

Walmstedtska gården är en fastighet på Sysslomansgatan 1 i kvarteret Karin i Uppsala. Bostadshus och uthus började byggas 1855 på uppdrag av professorn Lars Peter Walmstedt. Han dog emellertid innan bygget var färdigt och hans son professorn Lars Edvard Walmstedt, fullföljde byggnationerna 1859-1860.

Arkitektur

Walmstedtska gården är en av de mest välbevarade 1800-talsbyggnaderna i Uppsala. Byggnaden är i två våningar och har en putsad fasad. Taket är täckt av tegelpannor och har två skorstenar.

Fasaden är symmetriskt uppbyggd med en mittrisalit som sticker ut något framför fasadlinjen. Mitt i salen är krönt av en trekantig gavel med en klocka och två flaggstänger.