Skip to content

stress is who You think you should be, Peace is who You are.

Vi lever i ett samhälle som sätter enormt höga krav på oss som individer. Det finns en outtalad kollektiv sanning om att ju mer vi gör, ju fler bollar vi har i luften, desto högre status får vi och vi blir viktigare. Ingen vinner en Award för att ta en nap, för att säga nejContinue reading “stress is who You think you should be, Peace is who You are.”